Tomice

Powiat Pleszewski

Tomice i dawne osady o olęderskim rodowodzie w ich granicach.

Miejscowości, z których pochodzimy znacznie zmieniały się w czasie. Rozrastały i kurczyły w zależności od majętności ówczesnych włodarzy, wojen, pożarów czy też przynależności terytorialnej. Przyjmowały inne nazwy, a nawet zmieniały lokacje. Nie rzadko również znikały w zapomnieniu, zarastane przez lasy, zalewane przez rzeki, palone na wiór przez żywioły i wojska.

Nie inaczej było z Tomicami, które wielokrotnie zmieniały swoje granice i populację. Przełom XVIII i XIX wieku był zdecydowanie najciekawszym okresem w nazewnictwie wsi o Tomickich korzeniach. I nie chodzi tylko o dokumenty urzędowe, które częściowo zachowały się do dzisiaj w archiwach wielkopolskich i łódzkich ale też parafialne, uwzględniające urodzenia, małżeństwa i akty zgonów. Dlaczego? Dlatego, że znajduje się w nich szerszy obraz tego, jak ludność utożsamiała się z tym terenem, przypisując mu nieoficjalne nazwy, które znikały wraz z ludźmi, po których ślady w Puszczy Pyzdrskiej zaciera czas.

Jest to bardzo istotne właśnie przez okres, który mógł mi posłużyć do badań (XVII do XVIII wieku) i przyrost ludności w tamtym czasie spowodowany wcześniejszym napływem ludności olenderskiej, która często na danym jej prawie tworzyła swoje wsie w granicach już istniejących i zaczynała je nazywać. Mimo, że Olendrzy byli ewangelikami to w większości zasiedlanych przez nich wsi mieszkali również katolicy i stąd można dowiedzieć się nieco więcej na temat nazw jakimi się posługiwali i które pojawiają się w katolickich księgach parafialnych. Pamiątką, po dawnym zasięgu wsi Tomice, są dwa olenderskie cmentarze ewangelickie, które obecnie znajdują się w granicach innych miejscowości.

Tomice, Ciemierów

Obszar należący do właścicieli Tomic był zdecydowanie większy niż obecnie. Poza dzisiejszymi terenami wsi były to jeszcze rozległe łąki nad Prosną, które należą teraz do Lisewa, cała wieś Ciemierów i Kolonia Ciemierów aż pod Kolonię Janowską i granicą na kanale Bartosz oraz obecne Wierzchy. Tereny nad rzeką Prosną od zawsze nazywane były Górkami Tomickimi i kilkukrotnie oznaczone na starych mapach jako folwark. Zupełnie inaczej było z Ciemierowem. Ciemierów to jedna z dawnych posiadłości ziemskich rodu Tomickich herbu Drya/Dryja. Wiadomo, że w posiadaniu mieli co najmniej jeden dworek przed rokiem 1800. Stał w Tomicach na dzisiejszej ulicy Wodnej (później własność między innymi Gliszczyńskich herbu Gliszczyński/Jastrzębiec). Wieś w XVI wieku posiadał Jan Tomicki, a później Chryzostom Tomicki, od których wieś wzięła swą pierwszą nazwę – Tomice Nowe i z biegiem czasu zastępowaną nazwą Ciemierowo. Pochodziła ona od głębokiego rowu zwanego Ciemnym, który otaczał ówczesną osadę.

Na przełomie XVII i XVIII wieku 2 kilometry na północ od tej wsi osadzono rodziny olenderskie, a że teren ten należał jeszcze do Tomic, nazwano nowopowstałą wieś Tomickimi Holendrami/Tomickimi Starymi Olędrami (lokowane przed 1793 rokiem) i ta nazwa funkcjonowała dłużej niż Tomice Nowe, a na mapie pojawiła się na przykład w 1802 i 1827 roku w województwie Kaliskim. Nowi osadnicy na górce nieopodal obecnej drogi wojewódzkiej nr 442 utworzyli cmentarz ewangelicki. Co ciekawe, część tej osady znajdowała się także po prawej stronie drogi, gdzie obecnie osadnictwo jest zlokalizowane dalej na północ i wschód.

Tomice, Tomice Młynik i Tomickie Holendry w 1802 r.
Tomice, Tomice Młynik i Tomickie Holendry w 1802 r.

Mam podstawy sądzić, że w tamtych lasach mogą nadal znajdować się ślady sprzed ponad 200 lat. Do dzisiaj istnieje namacalny dowód połączenia tej części Tomic z jej olenderskim przyczółkiem. Od Tomic w środek lasu biegnie droga, która przecina Rów Młynikowski po jego dnie, dawniej wyłożonym sześciennymi kostkami betonowymi. Tuż obok znajduje się kładka pieszo/rowerowa znana od co najmniej 100 lat, jako „Parowek”. Droga ta była uwzględniana na mapach już przed 1800 rokiem.

Tomice Młynik, Parowek, 2021 r.

Tomickie Olendry Nowe/ Tomickie Stare Olędry około 1824 roku zaczęła wypierać nowa nazwa osady – Stare Ciemierowskie Olendry (np. Jan Balicki, ur. 1924), a następnie w 1864 roku Ciemierowskie Holędry, aby obecnie stać się Kolonią Ciemierów. Należy przyjąć pewną poprawkę na nazwy używane przez mieszkańców i te urzędowe gdyż na przykład w  spisie  z  1827 r.  wymienione  są  3  wsie : Tomice ( 19 domów i 320 mieszkańców), Tomice  Nowe (26  i 213), Tomice  Stare (17  i  138 ), a nie ma śladu Tomickich Holendrów, które potwierdza mapa z tego samego roku.

Tomice Holendry na mapie z 1827 roku.

Tomice, Wierzchy

W powstanie drugiej wsi Olenderskiej na dawnych terenach należących do Tomic była odpowiedzialna rodzina Sęp-Szarzyńskich. Z nadania utworzono na wschód od Tomic wieś na prawie olenderskim, którą nazywano Tomickimi Olendrami Nowymi i tam powstał także cmentarz. Kaplica według mojej wiedzy powstała później, już w Wierzchach. Skąd wiadomo, że to ta lokalizacja? Wiemy to z badań prowadzonych przez historyków i opisanych na przykład w publikacji „Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski” Radosława Jagieły i Mateusza Kapczyńskiego. Według mnie i wywiadu przeprowadzonego wśród starszych mieszkańców mogło być jednak nieco inaczej i wskazują na to nazwy. Obok siebie funkcjonowały różne ich kombinacje – Wierzchy Tomickie (np. Ludwik Baldyn ur. 1824), Wierzchy, Wierzchy Nowowiejskie (np. Wojciech Kaźmierczak, ur. 1926), Kolonia Nowowiejska, Tomickie Olendry Nowe, Nowotomickie Olędry i Holendry Wierzchy (Wierzchy Holendry). Na powyższej mapie z 1802 roku zachowała się ta ostatnia i zapewne bardzo szybko stała się oficjalną. W roku 1827 pojawiają się dwie nowe nazwy: Wierzchy Tomickie i Wierzchy Nowowiejskie, przy czym Wierzchy występują z nimi równolegle.

Wierzchy tradycyjnie dzielono też na Stare i Nowe. Stare leżą obecnie przy granicy z sołectwem Tomice, a Nowe po wschodniej stronie obecnej drogi powiatowej do Zagórowa. Uważam, że przez pewien okres Stare Wierzchy mogło być nazywane Tomickimi Olendrami Nowymi, a Wierzchy Nowe od razu przejęły nazwę Wierzchy. Ta droga powiatowa w świetle obecnych rozważań również ma kluczowe znaczenie, gdyż jej pierwotny przebieg był inny. Jeszcze w XVIII wieku była głównym traktem zagórowskim prowadzącym z Szymanowic, przez Tomice i Wierzchy do Zagórowa (dzisiaj droga powiatowa zaczyna się w Gizałkach). 29 kwietnia 1863 roku w Tomicach między ulicą Akacjową a Leśną, która była częścią tego traktumiała miejsce potyczka podczas Powstania Styczniowego między powstańcami, a moskalami (znaleziono nawet kule).

Z przymrużeniem oka

Niestety nie zachowało się wiele źródeł potwierdzających lub obalających zasięg terytorialny osad i wsi oraz potwierdzających ich nazwy. Często sami mieszkańcy nie mieli pojęcia, jak urzędowo nazywa się osada którą zamieszkują i posługiwali się nazwami, które odnosili do tego, co już było im znane. Mam nadzieję, że z biegiem czasu uda się uzupełnić wpis o nowe dane, które co jakiś czas pojawiają się w sieci oraz lokalnych archiwach.

Edyta Kulczak w Tomicach

24 marca (piątek) o godzinie 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbędzie się spotkanie autorskie z Edytą Kulczak pod tytułem „Kołysze się w Tobie huśtawka…” z cyklu Kobieta i świat.

Edyta Kulczak to absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest poetką, nauczycielką, wychowawcą oraz krytyczką literacką, której recenzje ukazują się między innymi w „Latarni Morskiej”, „Toposie”, na portalach pisarze.pl, poeci-polscy.pl oraz w „Akancie”, „Protokole Kulturalnym”, „Frazie”, „Elewatorze”). 

Autorka książek poetyckich m.in. „Anioły nie zawsze są białe” i „Kołysze się w tobie huśtawka”. Redaktor naczelna „Wielkopolskiego Widnokręgu”, kwartalnika literacko-kulturalnego Związku Literatów Polskich. Członek komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w Warszawie. Członek komisji weryfikacyjnej konkursów poetyckich o zasięgu ogólnopolskim.

Poetycką stronę spotkania ubarwi część muzyczna przygotowana przez Natalię Sawicką.

Więcej informacji na facebookowej stronie gminnego Centrum Kultury w Tomicach: https://www.facebook.com/gckgizalki

Grafika: Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach

Tomice w 1926 roku z okazji 150-lecia niepodległości USA

Rok 1926 w Polsce i na świecie obfitował w wiele wydarzeń, które często były jeszcze pokłosiem I wojny światowej. Uwolnione spod jarzma kontynentalnych hegemonów państwa, zaczęły odbudowywać swoją tożsamość narodową i na nowo układać wzajemne relacje międzynarodowe.

Nie inaczej było z Polską. Jeszcze w 1920 roku nasz kraj musiał odpierać ataki bolszewików, wygrywając w Bitwie Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Co ciekawe, już w tamtym okresie sojusznikiem naszego kraju były Stany Zjednoczone. Swój udział w wojnie z bolszewizmem mieli lotnicy amerykańscy z Eskadry Kościuszki.

W 1926 roku, po zakończeniu działań wojennych, kiedy prawa miejskie otrzymywała właśnie Gdynia, a Polska zyskała miejsce niestałego członka Rady Ligi Narodów, nadarzyła się doskonała okazja na wyrażenie szacunku i sympatii dla Amerykanów.

„Polish declarations of admiration and friendship for the United States, 1926” ,czyli „Polskie deklaracje podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, 1926 r” obejmowały 111 tomów ksiąg z podpisami władz państwa, znamienitych Polaków, wielu instytucji, ale również mieszkańców miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym. Inicjatorem przedsięwzięcia była Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, a podpisy zbierano 8 miesięcy. Wszystkie trafiły na ręce ówczesnego prezydenta USA Calvina Coolidge’a.

Z Białego Domu cała kolekcja trafiła do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie i jest tam przechowywana do dzisiaj. Przed rokiem 2010 zdigitalizowano 13 pierwszych tomów, resztę w 2017. Dzięki temu każdy może odszukać szkołę lub instytucję, która wzięła udział w akacji i odnaleźć podpisy swoich przodków, ówczesnych osobistości czy dołączone tu i ówdzie zdjęcia.

Z Tomic do Białego Domu

Jedną ze szkół w dawnym powiecie słupeckim (obecnie pleszewskim), która wzięła udział w tworzeniu tej pamiątki z 1926 roku była Powszechna Szkoła w Tomicach. Opiekunem grupy był Leon Hauke, kierownikiem J. Czajka, a inspektorem nadzorującym Kazimierz Peche. Nie wszystkie autografy mają pełne imię i nazwisko, ale z pewnością wielu mieszkańców odnajdzie w dokumencie swoich przodków. Niestety nie posiadam informacji, w którym miejscu znajdowała się wtedy Tomicka szkoła.

Skany oryginalnych dokumentów:

Szkoła Powszechna w Tomicach rok 1926, Tom 76, s. 141.
Szkoła Powszechna w Tomicach rok 1926, Tom 76, s. 142.

Poniżej przygotowany przeze mnie spis autografów przedstawiający imiona i nazwiska w pisowni oryginalnej oraz ich prawdopodobne dzisiejsze odpowiedniki.

Witajcie!

Wielowiekowa przygoda

Ponad 500 lat liczy już historia Tomic, nierozerwalnie związana z polską państwowością i jej kolebką, czyli wielkopolską. W najbliższym otoczeniu rzeki Prosny, królewskiego miasta Pyzdry i puszczy Pyzdrskiej tworzyła się lokalna kultura i historia, która przetrwała do dziś. Na przestrzeni wieków przeplatały się tutaj losy Polaków, Olendrów, Żydów a wśród nich kupców, rzemieślników i rolników. Powiaty: jarociński, słupecki, pleszewski, ale też gubernia kaliska, województwo kaliskie, wielkopolskie oraz łódzkie, a nawet granica między Prusami a Rosją pozostawiły po sobie ślady, które do dzisiaj można znaleźć w przedmiotach, starych wzmiankach, dokumentach, aktach prawnych oraz w ziemi, która od lat przybierała kolory gliny i rudy darniowej, widocznych w starym budownictwie. Obecnie miejscowość znajduje się w Gminie Gizałki i liczy około 500 mieszkańców, a w skład sołectwa wchodzą Tomice, Tomice Młynik, Tomice Las oraz części wsi posiadające swoją dawną nazwę, czyli Kanki i Górki.

Wieś Tomice od strony Pyzdr

Dlaczego strona internetowa?

Media społecznościowe mają to do siebie, że są zazwyczaj bardzo ulotne. Mimo że można w nich odnaleźć wiele ciekawych świadectw przeszłości w postaci spisanych wspomnień, czy zdjęć to bardzo szybko znikają w nadmiarze postów i relacji. Na stronie internetowej można łatwo pogrupować te dane i zachować w kategoriach oraz tworzyć aktualności. Dużym ułatwieniem jest możliwość dodawania i edycji kodu HTML na przykład z pogodą czy lokalnym radiem.

Uważam, że nasze sołectwo oraz jego najbliższa okolica zasługują na stronę, która pozwoli mieszkańcom poszerzyć wiedzę na temat ich okolicy, a jeszcze bardziej liczę, że podzielą się swoją. Warto nadmienić, że znaczna część osób, które pochodzą z Tomic, zasiedla teraz inne części kraju, Europy a nierzadko również świata, więc będzie to dla nich pewien powrót do przeszłości. Trzecią grupą, do której kieruję ten prywatny projekt, jest młodzież, która dla tej ziemi jest przyszłością oraz nadzieją i w moim przekonaniu będzie ona pisać kolejne rozdziały Tomickiej „epopei”.

Każdego, kto chce przekazać ciekawe informacje, zdjęcia czy opowieści, kto chce sprostować jakąś informację lub przyczynić się do rozwoju projektu w jakikolwiek inny sposób, zapraszam do kontaktu pod adresem: historia@tomice.eu

© 2023 Tomice

Theme by Anders NorenUp ↑