24 lipca, 2024
Na przestrzeni wieków przeplatały się tutaj losy Polaków, Olendrów, Żydów a wśród nich kupców, rzemieślników i rolników.

Wielowiekowa przygoda

Ponad 500 lat liczy już historia Tomic, nierozerwalnie związana z polską państwowością i jej kolebką, czyli wielkopolską. W najbliższym otoczeniu rzeki Prosny, królewskiego miasta Pyzdry i puszczy Pyzdrskiej tworzyła się lokalna kultura i historia, która przetrwała do dziś. Na przestrzeni wieków przeplatały się tutaj losy Polaków, Olendrów, Żydów a wśród nich kupców, rzemieślników i rolników. Powiaty: jarociński, słupecki, pleszewski, ale też gubernia kaliska, województwo kaliskie, wielkopolskie oraz łódzkie, a nawet granica między Prusami a Rosją pozostawiły po sobie ślady, które do dzisiaj można znaleźć w przedmiotach, starych wzmiankach, dokumentach, aktach prawnych oraz w ziemi, która od lat przybierała kolory gliny i rudy darniowej, widocznych w starym budownictwie.

Obecnie miejscowość znajduje się w Gminie Gizałki i liczy około 500 mieszkańców, a w skład sołectwa wchodzą Tomice, Tomice Młynik, Tomice Las oraz części wsi posiadające swoją dawną nazwę, czyli Kanki i Górki.

Wieś Tomice od strony Pyzdr

Dlaczego strona internetowa?

Media społecznościowe mają to do siebie, że są zazwyczaj bardzo ulotne. Mimo że można w nich odnaleźć wiele ciekawych świadectw przeszłości w postaci spisanych wspomnień, czy zdjęć to bardzo szybko znikają w nadmiarze postów i relacji. Na stronie internetowej można łatwo pogrupować te dane i zachować w kategoriach oraz tworzyć aktualności. Dużym ułatwieniem jest możliwość dodawania i edycji kodu HTML na przykład z pogodą czy lokalnym radiem.

Uważam, że nasze sołectwo oraz jego najbliższa okolica zasługują na stronę, która pozwoli mieszkańcom poszerzyć wiedzę na temat ich okolicy, a jeszcze bardziej liczę, że podzielą się swoją. Warto nadmienić, że znaczna część osób, które pochodzą z Tomic, zasiedla teraz inne części kraju, Europy a nierzadko również świata, więc będzie to dla nich pewien powrót do przeszłości. Trzecią grupą, do której kieruję ten prywatny projekt, jest młodzież, która dla tej ziemi jest przyszłością oraz nadzieją i w moim przekonaniu będzie ona pisać kolejne rozdziały Tomickiej „epopei”.

Każdego, kto chce przekazać ciekawe informacje, zdjęcia czy opowieści, kto chce sprostować jakąś informację lub przyczynić się do rozwoju projektu w jakikolwiek inny sposób, zapraszam do kontaktu pod adresem: historia@tomice.eu