Rok 1926 w Polsce i na świecie obfitował w wiele wydarzeń, które często były jeszcze pokłosiem I wojny światowej. Uwolnione spod jarzma kontynentalnych hegemonów państwa, zaczęły odbudowywać swoją tożsamość narodową i na nowo układać wzajemne relacje międzynarodowe.

Nie inaczej było z Polską. Jeszcze w 1920 roku nasz kraj musiał odpierać ataki bolszewików, wygrywając w Bitwie Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Co ciekawe, już w tamtym okresie sojusznikiem naszego kraju były Stany Zjednoczone. Swój udział w wojnie z bolszewizmem mieli lotnicy amerykańscy z Eskadry Kościuszki.

W 1926 roku, po zakończeniu działań wojennych, kiedy prawa miejskie otrzymywała właśnie Gdynia, a Polska zyskała miejsce niestałego członka Rady Ligi Narodów, nadarzyła się doskonała okazja na wyrażenie szacunku i sympatii dla Amerykanów.

„Polish declarations of admiration and friendship for the United States, 1926” ,czyli „Polskie deklaracje podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, 1926 r” obejmowały 111 tomów ksiąg z podpisami władz państwa, znamienitych Polaków, wielu instytucji, ale również mieszkańców miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym. Inicjatorem przedsięwzięcia była Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, a podpisy zbierano 8 miesięcy. Wszystkie trafiły na ręce ówczesnego prezydenta USA Calvina Coolidge’a.

Z Białego Domu cała kolekcja trafiła do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie i jest tam przechowywana do dzisiaj. Przed rokiem 2010 zdigitalizowano 13 pierwszych tomów, resztę w 2017. Dzięki temu każdy może odszukać szkołę lub instytucję, która wzięła udział w akacji i odnaleźć podpisy swoich przodków, ówczesnych osobistości czy dołączone tu i ówdzie zdjęcia.

Z Tomic do Białego Domu

Jedną ze szkół w dawnym powiecie słupeckim (obecnie pleszewskim), która wzięła udział w tworzeniu tej pamiątki z 1926 roku była Powszechna Szkoła w Tomicach. Opiekunem grupy był Leon Hauke, kierownikiem J. Czajka, a inspektorem nadzorującym Kazimierz Peche. Nie wszystkie autografy mają pełne imię i nazwisko, ale z pewnością wielu mieszkańców odnajdzie w dokumencie swoich przodków. Niestety nie posiadam informacji, w którym miejscu znajdowała się wtedy Tomicka szkoła.

Skany oryginalnych dokumentów:

Szkoła Powszechna w Tomicach rok 1926, Tom 76, s. 141.
Szkoła Powszechna w Tomicach rok 1926, Tom 76, s. 142.

Poniżej przygotowany przeze mnie spis autografów przedstawiający imiona i nazwiska w pisowni oryginalnej oraz ich prawdopodobne dzisiejsze odpowiedniki.