15 czerwca, 2024
tomice.eu

W Tomicach mieszkańcy przygotowują się do wyjątkowego wydarzenia – wyborów na sołtysa. Sołtys, jako lider lokalnej społeczności, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu sprawami miejscowości, podejmowaniu decyzji i budowaniu wspólnoty. Wybory te są okazją dla mieszkańców, aby wspólnie zdecydować, w jakim kierunku chcą rozwijać wieś. Już 19.02.2024 o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Tomicach, odbędą się wybory na kolejną kadencję. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Szymon Brzeziński.

Historia Tomic i jej społeczność

Tomice liczą sobie już ponad 500 lat, a położone są w dolinie Prosny na skraju Puszczy Pyzdrskiej przy trasie wojewódzkiej numer 442 z Kalisza do Wrześni. Urokliwe pola, zielone lasy i spokojne uliczki nadają miejscowości wyjątkowy charakter. Jednakże, jak w każdej społeczności, istnieją kwestie do rozstrzygnięcia, projekty do zrealizowania i cele do osiągnięcia. Wybory na sołtysa stają się platformą, na której mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie i zaangażować się w kształtowanie przyszłości swojego miejsca zamieszkania.

Kandydaci i ich wizje

W atmosferze rosnącego napięcia przed wyborami na sołtysa społeczność pozostaje w oczekiwaniu na ogłoszenie kandydatur. Choć obecnie nie znamy jeszcze oficjalnie ich nazwisk, już teraz wśród mieszkańców można dostrzec rosnące zainteresowanie tym, kto podejmie wyzwanie kierowania ich społecznością, która obejmuje również Tomice Młynik, Tomice Las, Tomice Górki i Tomice Kanki.

Każdy z potencjalnych kandydatów będzie miał okazję przedstawić swoje plany i wizje na zebraniu sołeckim, do czego ich zachęcamy. Mieszkańcy z pewnością zwrócą uwagę na konkretne propozycje, które kandydaci przedstawią podczas zebrania sołeckiego. To właśnie w tym kontekście społeczność będzie miała możliwość wyrazić swoje oczekiwania i wybrać kandydata, który najlepiej odpowiada na ich potrzeby. A potrzeb jest dużo i dotyczą zarówno infrastruktury drogowej, jak i wydarzeń związanych ze wsią, w tym minionej w zeszłym roku rocznicy 500-lecia pierwszej wzmianki o wsi. Nowy sołtys musi także aktywizować społeczność lokalną zrzeszoną w Ochotniczej Straży Pożarnej i Kole Gospodyń Wiejskich, które potrzebują nowych członków, by móc aktywnie działać.

Pracy jest wiele, a demografia i spadająca liczba mieszkańców zmusza do zastanowienia się, jak ten trend cofnąć. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście również wybór rady sołeckiej, która poza wspieraniem sołtysa, powinna również mobilizować go do działania i rozliczać z wykonanej pracy przy udziale radnych.

Kampania społeczna i dialog

Niestety, w Tomicach obecnie brak jest kampanii wyborczej przed nadchodzącymi wyborami. Ten brak aktywności może sprawić, że mieszkańcy napotkają trudności w dokładnym zrozumieniu i ocenie propozycji kandydatów. W takiej sytuacji wybór prawdziwego społecznika, gotowego reprezentować potrzeby miejscowej społeczności, może stanowić wyzwanie. Zarówno nowy sołtys, jak i społeczność muszą zrozumieć, że sama rola sołtysa jest nie tylko wymuszonym i nikomu nie potrzebnym stanowiskiem, ale także głosem mieszkańców w sprawach lokalnych i kulturalnych.

Dobry sołtys to silna wieś

Wybory na sołtysa w Tomicach to proces demokratyczny, ale także okazja do budowania wspólnoty i angażowania się w sprawy lokalne. Wszyscy mieszkańcy mają szansę uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości swojego miejsca zamieszkania. Ostateczne decyzje podejmowane przez nowego sołtysa będą miały wpływ na codzienne życie społeczności, stan infrastruktury oraz atmosferę i współpracę lokalnych organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *